Projekt M-Senior

Musicon w widoku od góry
logotypy unijne z programu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pt. M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych.

Spółka M przystąpiła do kolejnego projektu badawczo-rozwojowego! Jego pełna nazwa projektu brzmi M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Głównym jego założeniem jest przeprowadzenie badań oraz opracowanie na ich podstawie zestawu narzędzi M-Senior, czyli kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, które służyć będzie przede wszystkim do poprawy lub utrzymania funkcjonowania poznawczego seniorów, niwelowania stresu oraz łagodzeniu objawów występujących u tej grupy wiekowej z depresją. Kompletny zestaw terapeutyczny pozwoli na:
  • poprawę sfery fizycznej w codziennym funkcjonowaniu osób starszych, w tym np. skrócenie czasu reakcji i przyspieszenie tempa wykonywania dowolnych ruchów, wpływ na sprawność ręki itp.
  • polepszenie funkcji poznawczych i emocjonalnych, czyli poprawę koncentracji, pamięci, nastroju, itp.,
  • wzmocnienie funkcjonowania w sferze społecznej.
Musicon z seniorami 01

Projekt składa się z czterech etapów. Obecnie realizujemy etap pierwszy. Od lutego do lipca 2022 r. w trzech Domach Pomocy Społecznej (w Poznaniu, Lesznie i Zabrzu) odbywają się testy w formie zajęć z Musiconem oraz innymi elementami zestawu.

Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoleni w tym celu terapeuci a każda z grup liczy około 10 osób starszych. Podczas zajęć odbywają się obserwacje pozwalające na udoskonalenie zestawu, tak by odpowiadał na potrzeby i oczekiwania osób starszych.

Etapy drugi i trzeci (sierpień-listopad 2022 r.) to głównie praca inżynierów, ekspertów i specjalistów oraz testów technicznych urządzenia w instytucjach zewnętrznych tak, aby kompletny zestaw M-Terapia był gotowy do eksperymentu, który ma się odbyć w ramach etapu czwartego (grudzień 2022-czerwiec 2023).

  • Wartość projektu: 2 666 218,96 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 669 336,89 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Projekt realizowany w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dotychczasowe placówki biorące udział w projekcie
DPS Leszno
DPS Poznań Ugory
DPS nr 2 Zabrze
0
Miesięcy badań
0
Terapeutów i nauczycieli
0
Naukowców
0
Ekspertów i specjalistów
0
Inżynierów i projektantów
0
Seniorów
0
Opracowanych scenariuszy
0
Stworzonych elementów zestawu
0
Wartość projektu w PLN
0
Wartość dofinansowania w PLN

Początek projektu M-Senior miał miejsce 01/12/2021 r. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31/06/2023 r.