Projekt M-Senior

Musicon w widoku od góry
logotypy unijne z programu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pt. M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych.

M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych to jeden z naszych kluczowych projektów badawczo-rozwojowych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Głównym jego założeniem jest przeprowadzenie badań oraz opracowanie na ich podstawie zestawu narzędzi M-Senior, czyli kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, które służyć będzie przede wszystkim do poprawy lub utrzymania funkcjonowania poznawczego seniorów powyżej 60 roku życia, niwelowania stresu oraz łagodzeniu objawów depresji występujących w tej grupie wiekowej. Kompletny zestaw terapeutyczny pozwoli na:

  • poprawę sfery fizycznej w codziennym funkcjonowaniu osób starszych, w tym np. skrócenie czasu reakcji i przyspieszenie tempa wykonywania dowolnych ruchów, wpływ na sprawność ręki itp.
  • polepszenie funkcji poznawczych i emocjonalnych, czyli poprawę koncentracji, pamięci, nastroju, itp.,
  • wzmocnienie funkcjonowania w sferze społecznej.
 
Wartość projektu: 2 666 218,96zł
Wartość dofinansowania: 1 669 336,89zł
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Musicon z seniorami 01

Projekt składa się z czterech etapów.

Etap I realizowany był od lutego do lipca 2022. W trzech Domach Pomocy Społecznej (w Poznaniu, Lesznie i Zabrzu) odbyły się testy w formie zajęć z Musiconem oraz innymi elementami zestawu.

Zajęcia prowadzili specjalnie przeszkoleni w tym celu terapeuci a każda z grup liczyła około 10 seniorów. Podczas zajęć odbywały się obserwacje pozwalające na udoskonalenie zestawu tak, by docelowo odpowiadał na potrzeby i oczekiwania osób starszych.

Etapy II i III (sierpień-listopad 2022 r.) opierały się głównie na pracy inżynierów, ekspertów i specjalistów oraz testów technicznych urządzenia w instytucjach zewnętrznych tak, aby kompletny zestaw M-Terapia był gotowy do eksperymentu, który został zaplanowany w ramach etapu IV (grudzień 2022-czerwiec 2023)

Placówki, które dotychczas wzięły udział w I i II etapie projektu:
DPS Leszno
DPS Poznań Ugory
DPS nr 2 Zabrze

Etap IV i ostatni projektu M-Senior trwa od grudnia 2022 do czerwca 2023r.

W trakcie tego etapu skupiamy się na przetestowaniu kompletnego zestawu M-Senior. W tym celu przeprowadzamy eksperyment, w którym seniorzy dwukrotnie (na początku i na końcu trwania etapu) poddani zostają pomiarom określonych sfer terapeutycznych: poznawczej, fizycznej, relacji społecznych i satysfakcji z życia, rozwijania kreatywności. Seniorzy podzieleni są na dwie grupy: kontrolną (32 osoby) i badawczą (36 osób). W grupie badawczej uczestnicy pod okiem przeszkolonych terapeutów regularnie pracują z zestawem M-Senior. W trakcie zajęć testują jego elementy i specjalnie opracowane scenariusze aktywności. Przez cały czas trwania IV etapu nad jego przebiegiem opiekę merytoryczną sprawują naukowcy z UM w Poznaniu.

W grupie badawczej uczestniczą:
DPS "Nasz Dom" w Gliwicach
DPS nr 2 w Zabrzu
DPS w Żyrardowie
DPS Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu Pokrzywno
W grupie kontrolnej uczestniczą:
DPS "Budowlani" w Warszawie
DPS "Pod Brzozami" w Warszawie
0
Miesięcy badań
0
Terapeutów i nauczycieli
0
Naukowców
0
Ekspertów i specjalistów
0
Inżynierów i projektantów
0
Seniorów
0
Opracowanych scenariuszy
0
Stworzonych elementów zestawu
0
Wartość projektu w PLN
0
Wartość dofinansowania w PLN

Początek projektu M-Senior miał miejsce 01/12/2021 r. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31/06/2023 r.