Projekt badawczy M-Terapia

logotypy unijne z programu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój i NCBiR

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma M sp. z o.o. w konsorcjum z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: 4.1. – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: 4.1.4 – Projekty aplikacyjne pod tytułem „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji”.

Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zestawu terapeutyczno-edukacyjnego „M-Terapia” – narzędzia, które umożliwia czynne uczestnictwo w zajęciach wszystkim dzieciom w równym stopniu – bez względu na to, czy dziecko posiada deficyty rozwojowe, czy potrzebuje indywidualnego programu nauczania – pomaga w rozwijaniu umiejętności poznawczych oraz w doskonaleniu osobowości, talentów i kreatywności uczestników zajęć, uczniów, czy pacjentów.

Zestaw „M-Terapia” to innowacyjne rozwiązanie, które z wykorzystaniem podstaw muzykoterapii będzie odpowiednim narzędziem terapeutycznym, za pomocą którego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły uczyć się prawidłowych relacji interpersonalnych podczas aktywnego uczestnictwa w pracy z rówieśnikami i rozwijać swoje umiejętności poznawcze, fizyczne, społeczne i emocjonalne.

Zestaw „M-Terapia” to doskonały sposób na zmianę schematów edukacyjnych i zapoczątkowanie procesu edukacji włączającej, której głównym celem jest uczestniczenie w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości rozwoju własnego potencjału.

Zaplanowane w ramach projektu działania opierać się będą na opracowaniu innowacyjnej metodologii prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu “M-terapia” i przeprowadzeniu badań w zakresie wykorzystania go w pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych ryzykiem dysleksji rozwojowej oraz dzieci z zaburzeniami mowy. Badania prowadzone będą w placówkach terapeutycznych, przedszkolach (6 latki) oraz szkołach (klasy drugie szkół podstawowych). Badania zostaną zakończone eksperymentem, w którym weźmie udział 150 dzieci w ramach grupy eksperymentalnej oraz 150 dzieci w ramach grupy kontrolnej. Eksperyment będzie dotyczył wpływu pracy z zestawem “M-Terapia” na poziom przyrostu określonych funkcji poznawczych.

 • Wartość projektu: 5 444 441,25 zł
 • Wartość dofinansowania: 3 645 468,25 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju: 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne.

Dotychczasowe placówki biorące udział w projekcie
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śląskim RAFA
Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Leonarda da Vinci w Sochaczewie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji „Nasza Szkoła” AGA W RADOMIU (w umowie jako Stowarzyszenia „Po pierwsze rodzina” )
Platynowy Zakątek - ośrodek terapeutyczny fundacji Platynowa Drużyna
Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
Przedszkole Niepubliczne Mali Wielcy w Gostyniu
Centrum Terapii Dziecka LOGOS
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu

Chcesz by Twoja placówka wzięła udział w projekcie? Kliknij tutaj i napisz do nas 🙂

Spotkania

Poniżej prezentujemy terminy i miejsca spotkań, podczas których upowszechniane są wyniki badań z projektu „M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji”

 • Spotkanie upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia skierowane m.in do nauczycieli i terapeutów oraz rodziców będących słuchaczami Studiów Podyplomowych Arteterapii Spotkanie prowadzone przez dr. Mirosławę Cylkowską-Nowak
  TERMIN: 13.03.2022 r.
  MIEJSCE: Collegium Anatomicum w Poznaniu
 • Spotkanie upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia ze studentami kierunku Pedagogika prowadzone przez dr. Wojciecha Strzeleckiego
  TERMIN: 13.03.2022 r.
  MIEJSCE: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Jaśle
 • Spotkanie upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia z przyszłymi nauczycielami, studentami kierunku Pedagogika, które poprowadzi dr. Wojciech Strzelecki
  TERMIN: 19.03.2022 r.
  MIEJSCE: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Filia w Trzciance
 • Spotkanie upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia skierowane m.in do nauczycieli i terapeutów oraz rodziców będących słuchaczami Studiów Podyplomowych Arteterapii, które poprowadzi dr. Wojciech Strzelecki
  TERMIN: 26 marca 2022
  MIEJSCE: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
 • Wykład podczas, którego będą upowszechniane wyniki badań z projektu M-Terapia, który poprowadzi prof. Barbara Skałbania
  TERMIN: 26.03.2022 r.
  MIEJSCE: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania z Siedzibą w Chojnicach
 • Spotkanie upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia, które poprowadzi prof. Barbara Skałbania
  TERMIN: 27.03.2022 r.
  MIEJSCE: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania z Siedzibą w Chojnicach
 • Spotkanie online upowszechniające wyniki badań z projektu M-Terapia, które poprowadzi prof. Barbara Skałbania kierowane do przyszłych nauczycieli (m. in. studentów V roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
  TERMIN: 10 kwietnia 2022,
  MIEJSCE: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cykl spotkań upowszechniających wyniki badań oraz promujących projekt M-Terapia już za nami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym! Cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem podzielić zdobytymi w ramach projektu informacjami.

Prezentacje dotyczyły wielu zagadnień, a wszystkie łączył fakt, iż dotykały tematu wykorzystania zestawu M-Terapia w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z dziećmi z grupy zagrożonej dysleksją oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy w oparciu o wyniki badań realizowane w II etapie projektu.

Podczas prezentacji omówiono wybrane elementy zestawu, takie jak Musicon, moduły muzyczne, moduł obrazkowy Digit, taśmy, matę sensoryczną, pacynki, plany aktywności. W ramach spotkań przywoływano wnioski z badań dotyczące tego, jaki wpływ na funkcje poznawcze ma praca z zestawem M-Terapia oraz jak dzięki zajęciom z M-Terapią mogą rozwijać się poszczególne obszary rozwoju dziecka: motoryka mała i duża, obszar poznawczy (waga, myślenie, pamięć), obszar społeczno-emocjonalny, obszar sensoryczny.

Etap IV

Etap IV M-Terapia projektu trwa od lipca 2022 do czerwca 2023 r. (badania prowadzone są od października 2022 do maja 2023 r.). Polegać będzie na eksperymencie, w którym będziemy badać przyrost funkcji poznawczych u dzieci ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami mowy oraz z zagrożeniem dysleksją w grupie kontrolnej i badawczej. W grupie badawczej dzieci mają zajęcia z zestawem M-Terapia 3 razy w tygodniu po 45 min. W grupie kontrolnej nie wprowadzamy żadnych czynników dodatkowych. W tym etapie udział weźmie około 300 dzieci z całej Polski. Podstawowym narzędziem do badania funkcji poznawczych wykorzystanym w badaniach jest test IDS-2 (badania początkowe – październik 2022 oraz końcowe – maj 2023).
Grupa kontrolna:
Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim (województwo dolnośląskie)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem (województwo małopolskie)
Szkoła Podstawowa w Krynicy Zdrój (województwo małopolskie)
Przedszkole nr 4 w Piasecznie (województwo mazowieckie)
Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu
Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu (województwo podkarpackie)
Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne “Miś” w Poznaniu (województwo wielkopolskie)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy “Barka” w Jabłonce (województwo małopolskie)
Publiczne Przedszkole nr 6 “Mały Europejczyk” w Garwolinie (województwo mazowieckie)
“Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia “Sternik” w Warszawie (województwo mazowieckie)
Szkoła Podstawowa “Uni-Terra” w Poznaniu (województwo wielkopolskie)
Niebieska Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie (województwo mazowieckie)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach (województwo mazowieckie)
Grupa badawcza:
Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie (województwo mazowieckie)
Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie (województwo wielkopolskie)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie (woejwództwo świętokrzyskie)
Gabinet Wspierania Wczesnego Rozwoju, Przedszkole i Szkoła Terapeutyczna ,,Niebieska Kokardka” w Nowym Targu (województwo małopolskie)
Zespół Szkół im. W. Popławskiej w Sitnie (województwo lubelskie)
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu (województwo małopolskie)
Publiczne Przedszkole nr 2 “Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie (województwo mazowieckie)
,,Żagle” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia “Sternik” w Warszawie (województwo mazowieckie)
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Rehabilitacyjna “Ortosensis” w Markach (województwo mazowieckie)
Szkoła Podstawowa “Uni-Terra” w Poznaniu (województwo wielkopolskie)
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach (województwo lubuskie)
logotypy unijne z programu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój i NCBiR

Dołącz do naszej społeczności w social mediach

Znajdziesz tutaj informacje o darmowych szkoleniach, inspiracje z codziennych zajęć i wiadomości o tym, gdzie można nas spotkać.

Umów się na prezentację i dowiedz się, jak działa Musicon.

Nie wykorzystamy Twojego numeru w celach marketingowych. Po prostu skontaktujemy się, żeby umówić termin prezentacji.

Arrange a presentation to learn how Musicon works.

We will not use your number for marketing purposes. We will simply contact you to arrange a presentation date.