Podsumowanie projektu M-Terapia

M-Terapia (M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, znoszący bariery w edukacji) to innowacyjny projekt o ogólnopolskim zasięgu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten trzyletni projekt badawczy ma na celu opracowanie kompletnego zestawu terapeutyczno-edukacyjnego dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi, takimi jak: spektrum autyzmu, zagrożenie dysleksją i zaburzeniami rozwoju mowy. Od września rozpoczyna się kolejny etap projektu, w który zaangażowanych będzie kilkanaście ośrodków szkolnych i terapeutycznych.

0
Miesięcy badań
0
Terapeutów i nauczycieli
0
Naukowców
0
Ekspertów i specjalistów
0
Inżynierów i projektantów
0
Dzieci
0
Godziny przeprowadzonych zajęć z dziećmi i obserwacji
0
Godziny pracy terapeutów i nauczycieli
0
Opracowanych scenariuszy
0
Stworzonych elementów zestawu
0
Przebadanych elementów zestawu
0
Wartość projektu w PLN
0
Wartość dofinansowania w PLN

Początek projektu M-Terapia miał miejsce 01/09/2020 r. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 30/06/2023 r.

Ukończono 69%

Podsumowanie projektu M-Senior

Musicon w widoku od góry
logotypy unijne z programu Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pt. M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych.

M-Senior (M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych) to projekt badawczy, którego celem jest stworzenie Musiconu w wersji dostosowanej dla Seniorów. Głównym założeniem jest przeprowadzenie badań oraz opracowanie na ich podstawie zestawu narzędzi M-Senior, czyli kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania, które służyć będzie do poprawy lub utrzymania funkcjonowania poznawczego seniorów, niwelowania stresu oraz łagodzeniu objawów występujących u tej grupy wiekowej z depresją. Kompletny zestaw terapeutyczny pozwoli na poprawę sfery fizycznej w codziennym funkcjonowaniu osób starszych, w tym np. skrócenie czasu reakcji i przyspieszenie tempa wykonywania dowolnych ruchów, wpływ na sprawność ręki itp., polepszenie funkcji poznawczych i emocjonalnych, czyli poprawę koncentracji, pamięci, nastroju oraz wzmocnienie funkcjonowania w sferze społecznej.

0
Miesięcy badań
0
Terapeutów i nauczycieli
0
Naukowców
0
Ekspertów i specjalistów
0
Inżynierów i projektantów
0
Seniorów
0
Godziny przeprowadzonych zajęć i obserwacji
0
Godzin pracy terapeutów
0
Opracowanych scenariuszy
0
Stworzonych elementów zestawu
0
Wartość projektu w PLN
0
Wartość dofinansowania w PLN

Początek projektu M-Senior miał miejsce 01/12/2021 r. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31/06/2023 r.

Ukończono 45%
Umów się na prezentację i dowiedz się, jak działa Musicon.

Nie wykorzystamy Twojego numeru w celach marketingowych. Po prostu skontaktujemy się, żeby umówić termin prezentacji.

Arrange a presentation to learn how Musicon works.

We will not use your number for marketing purposes. We will simply contact you to arrange a presentation date.